Оголошення!

     Приватне акціонерне товариство «КОМПАНІЯ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ «БРОКБІЗНЕС» (далі – Компанія) повідомляє, що Наглядова рада Компанії, прийняла рішення про добровільне анулювання страхової ліцензії Компанії.
З 18.11.2019 р. по 29.11.2019 р. Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) буде здійснюватись планова перевірка діяльності Компанії, після завершення якої, Компанією буде подана заява про добровільне анулювання ліцензії.
     Просимо усіх своїх клієнтів звернутися до Компанії (04050, м. Київ, вул. Білоруська, 3; тел. 044 277 21 20 ), та надати письмову згоду на припинення відповідного договору страхування та реквізити власного банківського рахунку для сплати викупної суми.
Викупні суми розраховуватимуться згідно чинного Законодавства України, а саме – згідно Розпорядження Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №4258 від 14.11.2017р. «Про затвердження Вимог до методики розрахунку викупної суми за договором страхування життя»  zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0101-18