Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів(станом на 05.12.2019 р.), які мають право на участь у загальних зборах 11.12.2019 р.

Станом на дату складання переліку акціонерів (05.12.2019 р.), які мають право на участь у загальних зборах, які відбудуться 11.12.2019 р.:
Загальна кількість акцій становить 200 000 шт.
Загальна кількість голосуючих акцій становить 199 980шт.