Настав страховий випадок

Настав страховий випадок

Якщо у Вас трапився страховий випадок, без зволікання телефонуйте за номером: 044 220 03 10 і наші фахівці проконсультують Вас, як діяти далі.

Дії страхувальника (застрахованої особи, вигодонабувача) при настанні страхового випадку та перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку:

Дожиття і Досягнення віку

При настанні страхового випадку «Дожиття» і «Досягнення віку», Страхувальник (його правонаступник або третя особа, визначена умовами страхування) повинен звернутися до Страховика з письмовою заявою на здійснення страхової виплати та надати документи, перелік яких зазначений нижче:

1. заяву на виплату встановленої форми;
2. договір страхування життя;
3. документи, що засвідчують особу, яка має право на отримання страхової виплати, копія ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

При настанні події іншого, ніж Дожиття:

Смерть (по будь-якої причини, в результаті нещасного випадку і в результаті нещасного випадку на транспорті);

При настанні страхового випадку смерть по будь-якої причини, в результаті нещасного випадку і в результаті нещасного випадку на транспорті, особа, яка має право на отримання страхової виплати зобов’язана, якщо це передбачено Договором:

1. повідомити Страховика про настання події в строк не пізніше 5 (п’яти) робочих днів, як тільки стало відомо про настання даної події в будь-який доступний йому спосіб, що дозволяє об’єктивно зафіксувати факт оповіщення;
2. подати письмову заяву встановленого зразка в термін 30 (тридцяти) календарних днів з моменту, як тільки стало відомо про настання даної події;
3. у разі настання смерті в результаті нещасного випадку подати заповнену форму “Звіту про нещасний випадок”;
4. надати достовірну інформацію про обставини страхового випадку;
5. надати в страхову компанію всі необхідні документи, які підтверджують факт настання страхового випадку:

• заяву на виплату встановленої форми;
• договір страхування життя;
• документи, що посвідчують особу Вигодонабувача – копія ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);
• нотаріально засвідчену копію свідоцтва про смерть Застрахованої особи;
• копію лікарського свідоцтва про смерть;
• свідоцтво від державного нотаріуса про право на спадщину (у разі відсутності в договорі зазначених Вигодонабувачів);
• висновок слідчих органів, якщо за фактом отримання травми проводилося розслідування;
• рішення суду (у разі порушення кримінальної справи за фактом смерті застрахованого).

Встановлення інвалідності

У разі встановлення інвалідності Страхувальник (Застрахована особа, Вигодонабувач) зобов’язаний, якщо це передбачено Договором:

1. повідомити Страховика про настання події в строк не пізніше 5 (п’яти) робочих днів, як тільки стало відомо про настання даної події в будь-який доступний йому спосіб;
2. подати письмову заяву встановленого зразка в термін 30 (тридцяти) календарних днів з моменту, як тільки стало відомо про настання даної події;
3. надати достовірну інформацію про обставини страхового випадку;
4. надати в страхову компанію всі необхідні документи, які підтверджують факт настання страхового випадку:

• заяву на виплату встановленої форми;
• копію Договору страхування життя;
• документи, що засвідчують Застрахована особа: копії сторінок паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
• нотаріально засвідчену копію висновку МСЕК про встановлення інвалідності;
• виписку з медичної установи щодо захворювання / стану, який є причиною інвалідності

Критичне захворювання

У разі діагностування Застрахованій особі критичного захворювання Страхувальник (Застрахована особа, Вигодонабувач) зобов’язаний, якщо це передбачено Договором:

1. повідомити Страховика про настання події в строк не пізніше 5 (п’яти) робочих днів, як тільки стало відомо про настання даної події в будь-який доступний йому спосіб, що дозволяє об’єктивно зафіксувати факт оповіщення;
2. подати письмову заяву встановленого зразка в термін 30 (тридцяти) календарних днів з моменту, як тільки стало відомо про настання даної події;
3. надати достовірну інформацію про обставини страхового випадку;
4. надати в страхову компанію всі необхідні документи, які підтверджують факт настання страхового випадку:

• заяву на виплату встановленого зразка;
• копію Договору страхування життя;
• документи, що посвідчують особу Вигодонабувача, копії сторінок паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
• виписку з амбулаторної або стаціонарної карти про хворобу або настанні критичного захворювання.