Страхова Компанія зі страхування життя «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ»

       Страхування життя – це насамперед впевненість у майбутньому, дбайливе ставлення до грошей, і розумне рішення по вкладанню грошей в нову якість життя – в Ваш майбутній достаток, або достаток Вашої родини.

       Як захиститися від непередбачених ризиків, пов’язаних з життям і здоров’ям Вас і Ваших близьких, як зробити так, щоб бути готовим до подібних проблем в будь-який момент у Вашому житті? Відповідей кілька, одна з них – придбання поліса страхування життя в страховій Компанії «БРОКБІЗЕС-ЖИТТЯ», і тоді страхова компанія у важкі для Вас або сім’ї моменти виконає взяті на себе зобов’язання і підтримає фінансами Вас або сім’ю.

       Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ» – молода Компанія, яка органічно вписалася в сучасний український ринок страхування життя і динамічно розвивається.Зареєстрована в 2007 році, має безстрокову ліцензію на здійснення страхування життя АВ № 500008. Статутний капітал Компанії складає 20 млн.грн., що відповідає вимогам законодавства.

       Як відомо, за кожним договором страхування життя формується грошовий резерв, який не є власністю страховика і повинен бути відділений від іншого його майна. Законом також передбачено особливі вимоги до активів та платоспроможності, а саме: фактичний запас платоспроможності страховика на будь-яку дату повинен перевищувати розрахунковий нормативний запас платоспроможності. Кошти страхових резервів в Компанії розміщуються з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності та диверсифікованості. Законодавством регламентований вичерпний перелік активів, у які можуть бути інвестовані кошти страхових резервів. Такими активами в Компанії є: грошові кошти на поточному рахунку; банківські вклади (депозити); валютні вкладення згідно з валютою страхування; права вимоги до перестраховиків; банківські метали, цінні папери і т.д.

       Компанія пропонує своїм клієнтам послуги накопичувального та ризикового страхування життя, пенсійного страхування, страхування життя позичальників банків, додаткового страхування від нещасних випадків і критичних захворювань.

      СК «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ» тісно співпрацює з ризиковою страховою компанією «БРОКБІЗНЕС», яка працює на ринку з 1993 року, і з якою має загальну інфраструктуру.

      СК «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ» активно розширює свою діяльність в регіонах України через своїх партнерів – регіональну представницьку мережу ризикової страхової компанії «БРОКБІЗНЕС», а також зовнішніх брокерів і агентів.

      Здійснення операцій з перестрахування є додатковою гарантією того, що наша Компанія виконає свої обіцянки і зобов’язання перед клієнтами, забезпечить фінансову стабільність і платоспроможність.

       Оскільки Страхова компанія пропонує послуги, розраховані на десятки років, вона не може давати своїм клієнтам голослівних обіцянок про прибутковість і додатковий дохід за полісами страхування. Тому, відповідно до вимог Закону України «Про страхування», СК «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ» гарантує своїм клієнтам максимальну гарантовану прибутковість за полісами в розмірі 4% річних. Крім цього, в залежності від результатів діяльності Компанії, цей відсоток буде підвищений шляхом розподілу прибутку, отриманого компанією за підсумками року, між своїми клієнтами. За Законом, Страхова Компанія зобов’язана віддавати клієнту 85% коштів, зароблених від розміщення страхових резервів, понад гарантованих 4%, про що кожен клієнт повідомляється письмово щорічно.

      Здійснення страхових виплат свідчить про те, що наша Компанія виконує свої обов’язки перед клієнтами і несе повну відповідальність за договорами страхування життя.

      Слід зазначити, що СК «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ» була визнана переможцем конкурсу на передачу страхового портфелю від СК «Життя та пенсія» і успішно завершила процедуру прийому – передачі більше 50 договорів довгострокового накопичувального страхування життя клієнтів – юридичних і фізичних осіб, за що отримала подяку від СК «Життя та пенсія».

       СК «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ» придбала і впровадила нове програмне забезпечення – систему персоніфікованого обліку договорів «Форт. Страхування життя 8 »на базі 1С: Підприємство 8. Впроваджена конфігурація дозволяє автоматизувати діяльність всіх підрозділів компанії і весь цикл супроводу договорів страхування життя (накопичувальне, додаткові ризики, пенсійне забезпечення, страхування позичальників) від формування страхового продукту до всебічного аналізу діяльності. При розробці системи виконавцями були використані сучасні технології ведення страхового бізнесу, а також досвід кращих страхових компаній.

       Система дозволяє вести персоніфікований облік договорів страхування: індивідуальних і корпоративних. Налаштування включає цілісний комплекс статистичної, управлінської та фінансової звітності для всебічного аналізу діяльності компанії та підтримки прийняття управлінських рішень.

       Наявність висококваліфікованої команди професіоналів в Компанії дозволяє забезпечити високоякісний рівень обслуговування наших клієнтів і дорожити репутацією і довірою кожного клієнта, хто доручив нам оберігати свій спокій і бути гарантом впевненості в завтрашньому дні.