Програма «Універсал»

Опис умов страхування за програмою «Універсал» для фізичних осіб

Відкрити ОФЕРТА (короткий опис пропозиції)

Універсальна програма страхування життя «Універсал» – змішане страхування життя з можливістю накопичення капіталу на користь Застрахованої особи протягом певного строку або до певної дати й страховим захистом, рівним накопичувальній сумі.

Ціль:Страховий захист Застрахованої особи у випадку смерті, інвалідностІ, й соціальне забезпечення на випадок дожиття.

Основне страхове покриття:

1. Дожиття Застрахованої особи до закінчення строку дії договору (накопичувальна частина) – виплата у розмірі 100 % страхової суми плюс додатковий щорічний інвестиційний дохід;

2. Інвалідність 1 групи – виплата у розмірі 200 % страхової суми плюс додатковий щорічний інвестиційний дохід

3. Смерть Застрахованої особи (ризикова частина) – виплата у розмірі 100 % страхової суми плюс додатковий щорічний інвестиційний дохід;

4. Смерть у результаті ДТП – 300 % страхової суми плюс додатковий щорічний інвестиційний дохід.

Додаткові опції (за бажанням кліента).

5. Виплата ануїтетних щомісячних платежів Вигодонабувачу у випадку смерті Застрахованої особи до дати закінчення строку дії договору страхування у розмірі 2% від гарантованої страхової суми. Додатково здійснюється виплата у розмірі 100% повної страхової суми, зазначеної у договорі страхування, по закінченні строку дії договору.

6. Критичні захворювання (інфаркт міокарда, інсульт, рак; захворювання, які вимагають аортокоронарного шунтування; захворювання, які вимагають пересадки життєво      важливих органів (операції з приводу пересадки серця, легенів, печінки, нирки, підшлункової залози або кістного мозку; ниркова недостатність).

Страхувальник:   фізична особа

Застрахована особа:  дієздатна особа у віці від 18 до 65 років.

Вигодонабувач:   одна або кілька фізичних або юридичних осіб.

Термін дії Договору:

мінімальний – 5 років;

максимальний – 30 років.

Мінімальний страховий платіж:

100 грн. у місяць

Страхова сума:

Максимальна рекомендована страхова сума не повинна перевищувати 500 000 (п’ятсот тисяч) гривень  або  еквівалент цієї суми в іноземній валюті.

Страховий тариф:

Страхові тарифи розраховуються актуарно й залежать від віку й статі клієнта, терміну дії Договору, періодичності внесків. При необхідності Страховик може вимагати від клієнта заповнення розширеної Заяви й проходження медичного огляду. У страховий тариф враховано 4 % гарантованого інвестиційного доходу.

Періодичність внесення платежів:

- раз у півроку;

- що місячно;

- що квартально;

- що річно;

-одноразово.

Валюта страхування:

- гривня;

- USD;

- EUR.

У випадку, якщо валюта страхування USD або EUR,  сплата здійснюється за курсом НБУ на дату сплати

Страхова виплата:

Страхова виплата здійснюється Вигодонабувачу (-ам) або спадкоємцям протягом 15 днів з моменту надання в компанію всіх необхідних документів.

Участь у прибутку Страховика:

Для всіх Застрахованих осіб розмір страхової суми та страхової виплати збільшуються на додаткові бонуси (Закон України «Про страхування» ст.9) – 85 % від інвестиційного доходу Страховика. Страхова компанія щорічно повідомляє клієнта про розмір нарахованого додаткового інвестиційного доходу.

Податкові пільги:

Згідно з Законом України „Про податок з доходів фізичних осіб” Страхувальник має право на податковий кредит на сплачені страхові платежі.

Інші деталі програми:

Страховий захист діє по всьому світу 24 години на добу протягом 365 днів на рік

Дія договору страхування припиняється після настання будь-якої із страхових подій та проведення страховиком відповідної виплати

У випадку розірвання Договору страхування виплачується викупна сума