Універсальна програма страхування життя «Універсал»

Опис умов страхування за программою «Універсал» для юридичних осіб

Відкрити ОФЕРТА (короткий опис пропозиції)

Універсальна програма страхування життя «Універсал» – змішане страхування життя з можливістю накопичення капіталу на користь Застрахованої особи протягом певного строку або до певної дати й страховим захистом, рівним накопичувальній сумі.

Ціль: Страховий захист Застрахованої особи (працівника підприємства) у випадку смерті, інвалідності, й соціальне забезпечення на випадок дожиття.

Основне страхове покриття:

  1. Дожиття Застрахованої особи до закінчення строку дії договору (накопичувальна частина) – виплата у розмірі 100 % страхової суми плюс додатковий щорічний інвестиційний дохід;

  2. Інвалідність 1 групи – виплата у розмірі 200 % страхової суми плюс додатковий щорічний інвестиційний дохід

  3. Смерть Застрахованої особи (ризикова частина) – виплата у розмірі 100 % страхової суми плюс додатковий щорічний інвестиційний дохід;

  4. Смерть у результаті ДТП – 300 % страхової суми плюс додатковий щорічний інвестиційний дохід.

Додаткові опції (за бажанням кліента).

  1. Виплата ануїтетних щомісячних платежів Вигодонабувачу у випадку смерті Застрахованої особи до дати закінчення строку дії договору страхування у розмірі 2% від гарантованої страхової суми. Додатково здійснюється виплата у розмірі 100% повної страхової суми, зазначеної у договорі страхування, по закінченні строку дії договору.

  2. Критичні захворювання (інфаркт міокарда, інсульт, рак; захворювання, які вимагають аортокоронарного шунтування; захворювання, які вимагають пересадки життєво важливих органів (операції з приводу пересадки серця, легенів, печінки, нирки, підшлункової залози або кістного мозку; ниркова недостатність).

Страхувальник: Підприємство, організація.

Застраховані особи: Працівники у віці від 18 до 65 років, договір передбачає вибуття або приєднання нових Застрахованих осіб у період дії Договору 

Мінімальна чисельність Застрахованих осіб 10 чоловік

Вигодонабувач: Застрахована особа або Спадкоємці за законом

Термін дії Договору:

• короткостроковий – від 3 до 5 років (для договорів страхування без податкових пільг);
• довгостроковий – від 5 до 30 років (з урахуванням податкових пільг для підприємства).

Страхові платежі:

• Будь-який розмір платежу – для договорів страхування без податкових пільг
• Не більше 15 відсотків на одного Застрахованого – для договорів страхування з податковими пільгами

Мінімальний страховий платіж:
100 грн. у місяць

Страхова сума:

Страхова сума однакова для всіх страхових подій і залежить від страхового платежу та страхового тарифу.

Страховий тариф:

Страхові тарифи розраховуються актуарно й залежать від віку й статі клієнта, терміну дії Договору, періодичності внесків. При необхідності Страховик може вимагати від клієнта заповнення розширеної Заяви й проходження медичного огляду. У страховий тариф враховано 4 % гарантованого інвестиційного доходу.

Періодичність внесення платежів:

• щомісячно;
• щоквартально;
• раз у півроку;
• щорічно;
• одноразово.

Валюта страхування:

• гривня;
• USD;
• EUR.

У випадку, якщо валюта страхування USD або EUR, сплата здійснюється за курсом НБУ на дату сплати

Страхова виплата:

Страхова виплата здійснюється Вигодонабувачу (-ам) або спадкоємцям протягом 15 днів з моменту надання в компанію всіх необхідних документів.

Участь у прибутку Страховика:

Для всіх Застрахованих осіб розмір страхової суми та страхової виплати збільшуються на додаткові бонуси (Закон України «Про страхування» ст.9) – 85 % від інвестиційного доходу Страховика. Страхова компанія щорічно повідомляє клієнта про розмір нарахованого додаткового інвестиційного доходу.

Податкові пільги для підприємства:

• Страхові платежі по страхуванню життя відносяться на валові витрати підприємства

Виключення із страхових випадків:

• Події, що стались із Застрахованою особою внаслідок скоєння злочину, активної або пасивної участі у війні, військових діях…..
• Самогубство або наслідки спроби самогубства Застрахованої особи у перші три роки дії Договору страхування та інше

Додаткові можливості програми:

• Для підприємства – реінвестування платежів
• Для Застрахованих осіб – отримання податкового кредиту

Інші деталі програми:

• Страховий захист діє по всьому світу 24 години на добу протягом 365 днів на рік
• Дія договору страхування припиняється після настання будь-якої із страхових подій та проведення страховиком відповідної виплати
• У випадку розірвання Договору страхування виплачується викупна сума.